NY INFORMATION PÅ HJEMMESIDEN

Under menuen ‘Behandling’ kan du finde en opdateret liste over behandlere i Danmark, Sverige og Norge, som Trik Norden direkte eller indirekte har været i kontakt med.

Vi ønsker dig held og lykke med at finde den rette behandler og/eller behandlingsmetode.

Den er stadigvæk under opbygning.

Vi hører meget gerne fra dig som vil anbefale din behandler.

For dig som er behandler og ønsker at blive tilføjet på listen, kontakt da venligst Lene på mail: lene@triko.dk

Under menuen ‘Foreningen Trik Norden’ har vi opdateret information om foreningen, fordele ved at være medlem, samt hvordan du melder dig ind.

Vi sætter meget stort pris på dit medlemsskab. På forhånd tak.

Foredrag med Fred Penzel i København i Oktober.

Det er med stor ære, glæde og fornøjelse at kunne invitere alle interesserede til et foredrag med den amerikanske psykolog Fred Penzel, bl.a  forfatter til bogen: “The Hairpulling Problem – A Complete Guide to Trichotillomania”

Dato og tid: Lørdag den 23. Oktober, fra Kl. 13.00- 17.00

Sted: Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450 København SV

se: http://www.kmkulturhus.dk/findos.html

Entre: Gratis for ‘Foreningen Trik Nordens’ medlemmer. 300 Kr., for ikke medlemmer.

Om foredraget:

Fred Penzel, Cand. psych. med Ph.d i klinisk psykologi, vil i sit foredrag forsøge at give et fuldstændigt og præcist overblik over, hvad trikotillomani er, og hvad der kan gøres for at lindre den.

Foredraget vil begynde med en beskrivelse af, hvordan lidelsen diagnosticeres, hvilke former den antager, hvornår den mest sandsynligt begynder, hvem der fortrinsvis er udsat for lidelsen, samt hvilke andre typer lidelser der hyppigst optræder sammen med den.

Fred Penzel vil også beskrive nogle af de førende teorier om, hvorfor lidelsen opstår, og vil derefter gå over til at redegøre for, hvilke typer behandling, der anses for at være de nyeste og mest effektive. Man er velkommen til at stille spørgsmål undervejs.

Betaling af foredraget samt medlemsskab af Trik Norden.

Et årligt medlemskab af foreningen koster kun 200 Kr. pr år.

For dette beløb, får man tilsendt nyhedsbreve med bl.a. ny forskning, tilbud om behandling til favorable pris, samt gratis adgang til alle Trik Nordens arrangementer.

Man kan tilmelde sig arrangementet og foreningen ved at indbetale beløbet på Trik Nordens  konto i Den Danske Bank.

For dig som bor i Danmark: Reg. nr. 0265 Kontonummer: 10085241.

For dig som bor i Norge, Sverige eller i et andet land:

Swift/Bic: DABADKKK,  IBAN Nr.:  DK61 3000 0010 0852 41.

Vi håber at se dig.

Med Venlig Hilsen

Fred Penzel og Trik Nordens bestyrelse

Trik Nordens Generalforsamling og filmfremvisning

Program: Foreningens årlige generalforsamling, med følgende dagsorden:1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsordenen

4. Valg af stemmetællere

5. Formandens beretning

6. Regnskabsaflæggelse ved kassereren

7. Godkendelse af budget for kommende regnskabsår

8. Fastsættelse af kontingent

9. Behandling af indkomne forslag

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer

11. Valg af ekstern revisor

12. EventueltAng. punkt nr. 10 på dagsordenenBestyrelsesmedlemmer Ina L. Petersen, Claus Vestergaard og Lene Møller ønsker genvalg.

Derudover skal der vælges to bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.SU. Inden onsdag den 24. marts kl. 19.00.

Gruppeterapi for Trikotillomani og Skinpicking i København

Gruppeterapi for trikotillomani.  

Trik-gruppeforløb er for dig, der: 

ü  Har lyst til at lære mere om din trikotillomani

ü  Har lyst til at blive bedre til at håndtere din trikotillomani

ü  Har brug for et sted, hvor du kan være helt åben

ü  Gerne vil mødes med andre, der er i samme situation som dig

ü  Synes, at det betyder noget at høre, at du ikke er alene om at føle og gøre, som du gør

ü  Kan finde glæde og motivation ved at få støtte og selv støtte andre ligestillede i deres behandlingsproces  

Behandlingen vil fokusere på at give dig en større forståelse for og opmærksomhed på mønstrene i din egen trikotillomani samt træne konkrete værktøjer til at håndtere din trik. Du vil i denne proces få kyndig vejledning af din psykolog samt støtte fra ligesindede. Såfremt der er et generelt ønske i gruppen, kan vi også bruge tiden på en uddybende fortælling af vores personlige historier, bagvedliggende årsager til udviklingen af trikotillomanien, håndteringen af andre men relaterede udfordringer i hverdagen el.lign.Behandlingen vil tage udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi (KAT) – herunder vil også blive inddraget elementer fra acceptance and commitment therapy (ACT) og mindfulness samt stimulus control (SC) og habit reversal training (HRT).  

Start: Marts 2010 (start uge 9)

Antal gange: 10 gange

Tid: Hver anden torsdag kl. 17-20

Antal deltagere: 6 personer

Sted: Center for Kognitive Psykologer

Vesterbrogade 15 2.

1620 København V

Pris: 5.900 kr. (inkl. individuel forsamtale) 

Tilmelding: Tilmelding kan ske til psykolog Maja Schou på tlf. 41 99 86 03 eller maja@cfkp.dk.

Du er også meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har uddybende spørgsmål el.lign.   

Vi glæder os til at se dig!

Download/print data

Nyt præperat for behandling af Trikotillomani.

Han lavede et forsøg med 50 personer, 45 kvinder og 5 mænd i 30’erne, hvor halvdelen fik N-acetylcystein (NAC) og halvdelen placebo. Forsøget løb over 12 uger, hvor dem der fik NAC, fik 1200 mg/dag de første 6 uger og 2400 mg/dag de sidste 6 uger. Da de 12 uger var gået, kunne 56% af dem der fik NAC meddele at de havde hevet mindre eller markant mindre hår ud, hvorimod kun 16% af dem der fik placebo kunne meddele det samme. Det skal tilføjes at allerede efter 9 uger var der mærkbare ændringer hos NAC-gruppen, men der foreligger dog intet statistisk materiale. Da NAC ikke gav anledning til bivirkninger er dette overbevisende resultater, som har givet basis for flere forsøg i den retning.Udover resultaterne mod trik, har NAC også dokumenteret virkning bl.a. mod:

  • Forebyggende mod forkølelser pga. den slimopløsende effekt
  • Modgift mod paracetamol
  • Forebygger leverskader som følge af alkoholskader
  • Mindsker giftigheden af tungmetaller og letter udskillelsen af dem
  • Mindsker bivirkninger ved visse former for kemoterapi

Hvis du selv vil prøve

Som nævnt gav NAC ikke bivirkninger i forsøget, så det er oplagt selv at forsøge sig med NAC. Men endnu engang skal det understreges at der er ikke garanti for at det virker på din trik, og det kan være at NAC virker uhensigtsmæssigt sammen med anden medicin, så snak med din læge inden du går i gang.Eksempelvis er NAC ikke tilrådeligt hvis man er gravid, ammer eller er diabetiker.Ligeledes anbefaler nogle af forhandlerne af NAC også at man supplerer med C-vitamin.

Hvor kan det købes

Det er ifølge dansk lovgivning forbudt at sælge aminosyrer som kosttilskud, så man kan derfor ikke umiddelbart købe det i Danmark. Men det findes som det aktive stof i en række lægemidler til slimopløsning, som sælges i håndkøb under navnene Mucomyst, Mucolysin, Granon eller Kuril og er i alle tilfældene brusetabletter som indeholder 200 mg NAC. Udover det aktive stof indeholder tabletterne kun bagepulver (brusemiddel), søde- og smagstoffer.Det kan også købes til inhalation, men da er det på recept.Alternativt findes der udenlandske forretninger hvor man kan købe NAC i 600 mg tabletter. Eksempelvis:

  • VitaViva (www.vitaviva.com): Forretning i Holland, men med hjemmeside og priser på bl.a. dansk, svensk og norsk.
  • Super-smart (www.super-smart.eu): Forretning i Luxemburg/Storbritannien. Hjemmesiden er ikke på skandinavisk, men på andre europæiske sprog og priserne angives i euro.

Da begge forretninger ligger i EU skal der ikke tages hensyn til told for danskere og svenskere.Hos begge forretninger kan 100 tabletter købes for ca. DKK 175.

Hele studiet kan læses her:  http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/content/full/66/7/756?home

eller her (uddrag på dansk) : http://mads.eu/mulig-ny-medicinsk-behandling-af-trikotillomani-kompulsiv-tvangsm%c3%a6ssig-harudtr%c3%a6kken 

en artikel, om emnet, fra Berlingske Tidende 8/7 2009: http://www.berlingske.dk/article/20090708/viden/90708095/

Artikel i det norske ungdomsblad: ” Det Nye”: “Styrt af tvang” Marts udgaven.

 “Skam – Folk skammer seg over tvangslidelser. De er redde for å bli stemplet som gale og føler seg dumme, sier sykepleier Erna Moen. Derfor tar det i gjennomsnitt sju-åtte år før de som har lidelsen søker hjelp. “Hilde” (23) har nappet håret sitt og spist det siden hun var ti år, men har ennå ikke søkt hjelp. For henne startet det en dag hun kjedet seg. Hun nappet ut et hårstrå og studerte det. Observerte at roten var geleaktig. Interessant. Nappet et til, krøllet det og lot seg facinere.” 

Hele artiklen kan læses her:

http://www.klikk.no/produkthjemmesider/detnye/article468311.ece

Start din egen selvhjælpsgruppe…

Vi har desværre ikke mulighed for at holde selvhjælpsgrupper over hele Norden, men kunne du tænke dig at starte en gruppe i dit område, så download nedenstående dokument med tips til hvordan du kommer igang.

http://download.triko.dk/multimedia/stottegrp.pdf

Det er skrevet på engelsk og fylder ca. 700 kb

Måske kender du allerede nogen i dit område, men ellers kan du bruge forumet her eller på facebook til at finde nogen.